Dopo la Sofonisba tornò a Londra per comporre l’Armida.